Ośrodek SWP Zdrowie prowadzi działalność rehabilitacyjną z zakresu foniatrii. Oferta obejmuje szeroki zakres różnorodnych zabiegów z zakresu rehabilitacji narządu głosu, mowy i słuchu.

Badania słuchu prowadzone są we współpracy z firmą AUDIKA. Ocena słuchu przebiega w sposób nieinwazyjny i bezbolesny, w pierwszej kolejności prowadzony jest wywiad lekarski oraz badanie ogólne uszu. Natomiast późniejszy etap obejmuje kompleksowe badanie, podczas którego pacjent poddany zostaje wybranym próbkom dźwięków i mowy, na które badana osoba musi prawidłowo zareagować. Wyniki badania zapisane są na audiogramie i poddane konsultacji specjalisty, który ocenia stan zdrowia słuchu i dobiera odpowiednią metodę leczenia.

Konsultacja foniatryczna w SWP Zdrowie przeprowadzana za pomocą wideostroboskopu, specjalnego narzędzia charakterystyce endoskopowej służącego do oceny stanu i struktury krtani oraz gardła dolnego.

Podczas konsultacji wykonywane są badania takie, jak:

a. badanie endoskopowe traktu głosowego,

b. wideostroboskopię krtani,

c. badanie subiektywne i obiektywne głosu.

d. próbę męczliwości głosu,

e. ocenę stopnia niepełnosprawności głosu,

g. ocenę logopedyczną w zakresie procesu emisji głosu.

 

Ponadto ośrodek prowadzi dokumentację lekarską, a także udziela konsultacji logopedycznych, psychologicznych i dotyczących zajęć terapeutycznych, zgodnie z przyjętym standardem i troską o zdrowie pacjenta i najwyższą jakość usług.